Villkor

Wasen Wandenstams Trafikskola nedan kallad Wasèns Trafikskola

Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildningar, riskutbildningar och introduktionsutbildningar.

§1 Godkännande av avtalsvillkor

När du registrerar dig hos Wasèns Trafikskola och köper våra tjänster, blir du kund och användare av de erbjudna tjänsterna och samtycker därmed till dessa avtalsvillkor.


§2 Personlig åtkomst till Teoricentralen

Ditt konto är unikt för dig. Användarnamn och lösenord bör endast användas av dig själv och det är ditt ansvar att skydda dessa uppgifter. Kontot får inte delas med andra personer i syfte att utbilda flera individer. Wasèns Trafikskola tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppkomma om någon obehörig loggar in och använder ditt konto.

 

Som kund har du tillträde till Teoricentralen och dess erbjudna tjänster under hela din utbildningstid. När din utbildning är avslutad eller om du varit inaktiv i 6 månader, kommer ditt användarkonto att arkiveras. Om du inte har slutfört din utbildning och vill återaktivera ditt konto, kontakta oss.
Wasèns Trafikskola förbehåller sig rätten att stänga av ditt konto om tjänsten missbrukas.

§3 Prisinformation och betalningsmetoder

De gällande priserna för våra tjänster finns tillgängliga på vår hemsida. Notera att priserna kan förändras under utbildningens löptid. För att dra nytta av rabatterna i våra utbildningspaket krävs det att hela beloppet betalas i förväg. Förskottsbetalade körlektioner och utbildningspaket har en giltighetstid på två (2) år från betalningsdagen. Vi accepterar betalningar på kontoret med kontokort (Visa och Mastercard), Swish och genom E-handel.Om en kund avbryter sin körkortsutbildning eller har fullföljt den, har kunden rätt att begära återbetalning av eventuellt kvarvarande saldo.


§4 Faktureringsprocess

Wasèns Trafikskola använder sig av fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kursstart eller vid köptillfället. Fakturan skickas till den adress eller e-postadress som kunden har angivit vid registrering.

 Det åligger kunden att meddela om ändrade adressuppgifter. Eventuella avgifter som uppstår på grund av felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkoren är 10 dagar.


§5 Utbildningsstruktur

Wasèns Trafikskola följer en undervisningsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. Denna plan styr all utbildning på trafikskolan, och din trafiklärare kommer att informera dig om den. Körlektioner genomförs endast med elever som har ett giltigt körkortstillstånd. Om en elev har villkor om glasögon eller kontaktlinser i sitt körkortstillstånd måste dessa användas under lektionen.


§6 Regler för avbokning

Om du avbokar efter kl. 13:00 dagen före körlektionen eller utbildningen, kommer du att debiteras hela avgiften, såvida du inte kan presentera ett läkarintyg som visar att du på grund av sjukdom inte kunnat närvara vid lektionen.

 Avbokningar via SMS accepteras inte.

 

Om du inte avbokar och inte dyker upp för en körlektion eller kurs debiteras du enligt det ordinarie gällande priset. Vid sjukdom eller andra hinder, kontakta oss så snart som möjligt på telefon 013-140231 eller e-post Info@wasens.se, så att vi har möjlighet att göra ändringar i våra scheman.

 Men, som nämnts ovan, måste detta göras senast kl. 13:00 vardagen innan din körlektion eller utbildning.

§7 Användning av alkoholtester

Wasèns Trafikskola har alkoholmätare tillgängliga. Vid uppmaning från trafikskolans personal måste kunden genomföra ett utandningsprov. Om utandningsprovet inte är godkänt kommer körlektionen inte att genomföras, men kunden kommer att debiteras hela avgiften.


§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

 

§9 Friskrivning från ansvar

Wasèns Trafikskola ansvarar inte för eventuella avgifter som kan uppstå vid påminnelser eller inkassokrav om kunden inte har lämnat korrekta adressuppgifter eller uppdaterat oss med rätt information.


§10 Sociala medier och hemsida

Wasèns Trafikskola är aktivt involverad i sociala medier, där elever kan fotograferas och medverka på bilder och i text.

 Detta är frivilligt, och vi publicerar inte bilder eller text om någon som inte vill vara med. Genom att godkänna dessa villkor ger du ditt samtycke till att vi får använda bilder och texter med dig i våra sociala medier och på vår hemsida.

 Samtycket gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Wasèns Trafikskola. Tänk på att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

 

§11 Ändringar av avtalsvillkoren

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningens gång. Om så sker kommer information om detta att meddelas på Teoricentralen. När kunden godkänner avtalsvillkoren via Teoricentralen anses det som att kunden accepterar avtalet.

 

§12 Hantering av eventuella tvister

Wasèns Trafikskola strävar efter att du som kund ska vara nöjd. Om vi misslyckas med detta bör du i första hand kontakta kontoret på Wasèns trafikskola.

 Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpvillkor. Tvister som rör giltighet, tolkning och tillämpning ska i första hand lösas genom "Allmänna reklamationsnämnden" och i andra hand genom allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.


§13 Företagsuppgifter

Wasèn Wandenstams Trafikskola

Hamngatan 20, 58226 Linköping

Telefon: 013-140231 

E-post: Info@wasens.se

Hemsida: www.wasens.se

Organisationsnummer: 5566899042 

Bankgiro: 5785-9092 

Swish: 1230213876

Innehar F-skattebevis

 

Avtalsvillkor 2024-01-01

 

 

GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter på Wasen Wandestam trafikskola AB

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Wasen Wandestam trafikskola AB har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, marknads- och kundanalyser samt hantera ingångna avtal, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att vi på Wasens trafikskola ska kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra IT-system. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av Teoricentralen Sverige AB, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Wasens trafikskola AB kan komma att lämna ut personuppgifter till medlemmar inom förbundet eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras? 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer och IP-nummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivits ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Wasens trafikskola AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Wasens trafikskola AB behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt namn och personnummer, underteckna begäran och skicka den till oss på     

Wasens trafikskola

Hamngatan 20

58226 Linköping

Org nr: 556689-9042

info@wasens.se

www.wasens.se